Každý z nás je originální entitou, která spoluvytváří jedinečný obraz Života.

Psychologická poradna AURA - nabízené služby a terapie


NABÍZENÉ SLUŽBY A TERAPIE


Psychologická péče o děti

1. psychoterapie dětí všech věkových kategorií

 • strachy, úzkosti, fobie
 • postraumatická péče
 • pomočování
 • poruchy řeči psychického původu
 • pomoc a péče související s rodinou (rozvod, konfliktní vztahy a jiné)
 • pomoc při obtížích pri výchově
 • pomoc při pubescentní a adolescentní krizi
 • a další

2. vyšetření dětí předškolního věku

 • posouzení školní zralosti
 • speciální vedení předškolních dětí

3. vyšetření dětí školního věku

 • výukové potíže
 • výchovné potíže
 • volba povolání

4. náprava specifických poruch učení

 • čtení, psaní, matematika

5. péče o děti s autismem

 • diagnostika
 • speciální péče
 • dlouhodobé odborné vedení

6. diagnostika a péče o dospívající

7. vyšetření talentovaných dětí a dospívajících


Psychologická péče o dospělé

1. psychoterapie

 • úzkosti a záchvaty panické úzkosti, fobie
 • deprese
 • krize v partnerství, manželství a v rodině
 • traumata
 • vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby
 • komplexy méněcennosti - nízké sebevědomí
 • a další

2. diagnostika

3. péče po mozkovém postižení

 • autohavárie, cévní mozkové příhody aj.
 • náprava postižených paměťových funkcí, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti,
  rozvíjení grafomotoriky (psaní), čtení aj.

4. krizová intervence

 • pomoc v zátěžových a nárčných životních situacích


Psychologická péče o všechny

1. relaxace s imaginací při hudbě

 • nejen pro nemocné, ale i pro zdravé (při únavě, přepracování apod.)
Fotografie ordinace


Klikněte pro větší:

Fotografie - poloha ordinace Aura Fotografie ordinace Aura
Fotografie - ordinace Aura Fotografie ordinace Aura
Fotografie - ordinace Aura Fotografie ordinace Aura2024 © AURA