Každý z nás svým srdcem, myslí a činem volí barvy, tóny a odstíny naší mozaiky Života.

Psychologická poradna AURA - odborné vzdělání a praxe


PhDr. Eva Šonková


Vzdělání:

 • 1985 - Absolutorium v oboru Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze
 • 1988 - PhDr. v oboru Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze
 • průběžné vzdělávání a účast na seminářích, konferencich a přednáškách

Absolvované kurzy a další osvědčení:

 • 1999 - Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
 • 1999 - Vzdělávací program IPPP - Metodika práce s klienty s autismem, lektor Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
 • 2002-2006 - Postgraduální výcvik v KBT, lektoři doc.MUDr. Ján Praško, CSc.,PhDr. Arnd Tillmanns, MUDr.Jan Zbytovský za IKBT
 • 2003 - Osvědčení k práci s KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí - LMD (ADHD),
              lektor PhDr. Pavla Kuncová
 • 2006 - Odborný kurz - Forenzní psychologie pro žadatele o znalecké oprávnění,
              Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor PhDr. Karel Netík, CSc.
 • 2007 - Školící kurz Rorschach - použití pro děti, lektor PhDr. Dana Krejčířová, org. Testcentrum - Hogrefe,
              Nakladatelství psychodiagnostických metod a odborné literatury
 • 2009 - EATA kurz 101 TA vedený PhDr. Blankou Čepickou
 • 2009 - Test apercepce ruky - lektor PhDr. Zdeněk Altman
 • 2010 - Test stromu, PhDr. Zdeněk Altman
 • od r.2016 pravidelné semináře u PhDr. Běťáka - Sen v terapii

Praxe:

 • 1985-1990 Pedagogicko psychologická poradna v Českém Krumlově
 • 1990-1998 mateřská dovolená
 • 1998-2000 Speciální škola a Speciáně pedagogické centrum pro sluchově postižené v Českých Budějovicích
 • 2000-2002 Nemocnice České Budějovice, rehabilitační oddělení
 • 2002 až současnost soukromá praxe

2023 © AURA