Každý z nás potřebuje lásku, úctu, uznání, pochopení a přijetí.

Psychologická poradna AURA - pojmy, KBT


Co to je, když se řekne kognitivně behaviorální terapie - KBT

   KBT je terapií, vyjádřeno jazykem psychiatrů, tzv. první volby. Co to znamená? Z výběru terapeutických směrů je odborníky přednostně doporučovaná pacientům – klientům pro svou rychlost a srozumitelnost.

   Základním princem, z kterého se vychází, je proces myšlení. Ten ovlivňuje naše emoční i fyzické prožívání a následně i chování – reagování. To se od našeho narození utváří v čase a formují se ustálené vzorce chování (tzv. kognitivní schémata). Právě jsou to často ony, pro které přichází klient do terapie.

   V prvním sezení se terapeut seznamuje s obtížemi klienta. V dalších sezeních se společně formulují jednotlivé problémy, které klienta tíží. Ke každému se následně postaví cíl terapie, tzn. čeho chce klient dosáhnout, resp. jaké změny chce ve svém životě realizovat. Klient je seznamován s jednotlivými kroky a postupy, vyjadřuje se k programu sezení, má právo měnit jeho body podle aktuálnosti svého stavu či objevení nových problémů.

   Součástí léčby je osvojování si psychoterapeutických technik, které pomáhají zvládat životní úskalí, jako jsou – stop technika a odvedení pozornosti (práce s myšlenkami), dechové relaxační cvičení (práce s tělem i emocemi), harmonogram, motivační hesla, deník, odměňování, tabulka úspěchů atd.

   KBT je terapií "živou", dynamickou, kladoucí důraz na aktivní účast a přebírání zodpovědnosti za svůj život. Terapeut nikde nehledá viníka obtíží a svého klienta nekritizuje ani nesoudí, nýbrž ho přijímá v jeho jedinečnosti, respektuje jeho individualitu. Pomáhá mu najít kvalitnější způsob prožívání života, tak aby se stal svobodným a radostným a hlavně věřil svému životu.

2023 © AURA